Home Wochenprogramm Monatsprogramm Impressum
Mister B.'s, M├╝nchen

Fr. 01.12.2017            Ernest Butler Trio  ~ sax./voc., bass, git.

 

Sa. 02.12.2017           Conny Merritt Band  ~  voc., drms, bass, git.

 

Do. 07.12.2017           Bernd Huber (voc./git.)

                                      Robin Jermer (bass), Lukas Pollmann (drms)

                                     

Fr. 08.12.2017            Goethe Street Quartett

                                      Mia Jakob (voc), Thomas Lipsky (piano),

                                      Florian Na├čl (bass), Tobias Mitterlehner (drums)

 

Sa. 09.12.2017           Nadine German (voc.)

                                      Florian Perfler (git.), Ernest Butler (sax.)

 

Do. 14.12.2017          The Ginger Spirit

                                      Astrid Haverkamp (voc.), Gabriele Giorgini (git.),

                                      Markus Wagner (bass)

 

Fr. 15.12.2017            Gerti Raym (voc.) Trio 

                                      Chris Zelter (git.), Lorenz Huber (bass)

 

Sa. 16.12.2017           MOOD INDIGO

                                      Dieter Pellkofer (voc.), Ludger Pfeil (sax.),

                                      Peter Satzger (guit.), Garry Todd (bass)

 

Do. 21.12.2017          x-mas Special

                                      Tracey Adele Cooper Trio   ~  voc., git., bass

 

Fr. 22.12.2017            Rosa Volpini Trio  ~  voc., git., bass

 

Sa. 23.12.2017           Naima Butler (voc.)

                                      Ernest Butler (sax.), Bernd Huber (git.)

 

 

geschlossen Sonntag, 24.12.2017 bis einschl. Dienstag, 02.01.2018

BuiltByNOF
[Home] [Wochen- programm] [Monats- programm] [E.Mail] [Impressum]
Junction Bar
Jazzzeitung